top of page

Vad är en hållbar trädgård?

fagelmatare.jpg

Ofta tänker man på trädgårdsarbete som en miljövänlig aktivitet men man får inte glömma de negativa effekter som också är inblandade... Läs mer

Hållbara material

bro.jpg

De flesta trädgårdsprodukter använder resurser och energi vid tillverkning som avger koldioxidutsläpp och producerar avfall... Läs mer

Odla ätbart

gronsaker.jpg

Den mat du odlar i trädgården kräver väldigt liten energi. Till skillnad mot modern livsmedelsproduktion där man använder energi och resurser som genererar växthusgaser... Läs mer

Vikten av kompostering

Händer i jorden

När organiskt avfall deponeras och sedan ruttnar frisläpps metan som är en växthusgas 20 gånger mer kraftfull än koldioxid. En välskött kompost kan istället förvandla samma avfall till rik jordbyggande mull... Läs mer

Hållbar bevattning

regn.jpg

Det mest hållbara alternativet är att vattna allt i trädgården för hand och helst med endast regnvatten.... Läs mer

Hållbart växtval

bi.jpg

Vid valet av växter till den hållbara trädgården gäller samma som vid val av annat material till trädgården. Den mängd energi som krävts för att odla växten, för att transportera den, för att tillverka krukan... Läs mer

Öka den biologiska mångfalden

trollslanda2.jpg

Genom att locka nyttodjuren till trädgården får man en balans mellan predatorer och bytesdjur. Naturen själv är det ultimata bekämpningsmedlet mot skadedjur...  Läs mer

Hållbar energi i trädgården

b6576e775bcd42feb8921881f7c16ef2.jpg

Bensindrivna trädgårdsmaskiner kräver energi och skapar föroreningar. Gödningsmedel och bekämpningsmedel använder energi vid produktion, förpackning och transport... Läs mer

Tips, guider och checklistor

7tips_hallbartradgard.jpg

Utskriftsbara checklistor och guider för dig som behöver tips för att göra din egen trädgård hållbar. Läs mer

Trädgårdsdesign av Annica

ritning_ex1.png

Jag designar funktionella och vackra trädgårdar med fokus på hållbarhet där växter, djur och människor trivs... Läs mer

De senaste inläggen

bottom of page