top of page

Designpaket 2

För dig som vill ha hjälp med trädgårds utformning, karaktär, växt och materialförteckning.

  • Trädgårdsplan: skalenlig ritning som visar trädgårdens övergripande planlösning, form och funktion, karaktär, växt och materialförslag samt beskrivande text.

  • Inspirationscollage: växter, material och karaktär.

  • Enklare växtförteckning.

Förslaget lämnas och presenteras vid ett avslutande möte och skickas i digitalt format.

Pris från 12 000 kr

Faktorer som påverkar priset är bland annat tomtens beskaffenhet, er ambitionsnivå och kraven av detaljeringsgrad.

bottom of page