top of page

Designpaket 3

För dig som vill ha ett mer detaljerat förslag och ett bra underlag inför anläggning.

  • Trädgårdsplan: skalenlig ritning som visar trädgårdens övergripande planlösning, form och funktion, karaktär, växt och materialförslag samt beskrivande text.

  • Inspirationscollage: material och karaktär.

  • Planteringsplan: skalenlig ritning som visar detaljerad placering av växter och material.

  • Detaljerad växtförteckning med bilder.

  • Materialförteckning.

 

Förslaget lämnas och presenteras vid ett avslutande möte och skickas i digitalt format.

Pris från 18 000 kr

Faktorer som påverkar priset är bland annat tomtens beskaffenhet, er ambitionsnivå och kraven av detaljeringsgrad .

bottom of page