top of page
  • Skribentens bildAnnica Hörnberg

7 tips för ökat djurliv i trädgården

En trädgård där inga kemiska bekämpningsmedel används och som speglar naturen dvs. innehåller några av följande: träd, buskar, blommande växter, damm, kompost, högt gräs, innehåller mängder av olika arter och kan sägas är rik på mångfald.
För att öka mångfalden i sin trädgård kan man :

  1. Planterade träd och buskar (helst sådana med höstfrukter) efterliknar en naturlig skogsmiljö och lockar till sig de arter som trivs där som insekter spindlar och fåglar. I de fallna löven trivs bl.a. daggmaskar, sniglar, tusenfotingar, gråsuggor, hoppstjärtar och svampar.

  2. En ”konstgjord” damm drar till sig samma arter som lever i naturliga dammar och bidrar stort till att öka mängden arter i trädgården. De mest djurlivsvänliga dammarna har både djupt och grunt vatten, är fiskfri och har syresättande växter.

  3. En vedhög eller en stock härmar fallna träd på väg att förmultna. Ger skydd åt grodor, paddor och maskar och är hem för ett stort antal arter som; spindlar, tusenfotingar, gråsuggor, sniglar, och jordlöpare.

  4. Blandade häckar ger fåglar skydd, föda och boplatser och blommande häckar ger även nektar för insekter. En blandad häck av vintergröna och lövfällande växter, speciellt de med höstfrukter, är de som är mest attraktiva för djurlivet.

  5. Murar utan murbruk med många sprickor och springor mellan stenarna är en idealisk livsmiljö för ödlor och andra små däggdjur som lever i väggarna.

  6. En komposthög blir hem för reptiler, amfibier och små däggdjur och för hundratals andra mindre arter. Djurlivsvänliga komposter är de som läggs direkt ovanpå marken eller är öppen i botten så att det går att komma in och ut.

  7. Områden med högt gräs kan skapa vilda områden med vilda blommor som lockar till sig en mängd olika arter och speciellt fjärilar. (Man minskar då också på förbrukningen av energiresurser och luftföroreningar om man skulle ha använt sig av en bensindriven gräsklippare.)

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page