top of page
  • Skribentens bildAnnica Hörnberg

7 tips för en hållbar trädgård1. Minska på energiförbrukningen

Bensindrivna trädgårdsmaskiner kräver energi och skapar föroreningar. De mest miljövänliga drivs av förnybar el eller av enkel handkraft. Gödningsmedel och bekämpningsmedel använder energi vid produktion, förpackning och transport. Ogräsmedel genererar fler koldioxidutsläpp än något annat bekämpningsmedel.


2. Kompostera mera

När organiskt avfall deponeras och sedan ruttnar frisläpps metan som är en värmealstrande växthusgas 20 gånger mer kraftfull än koldioxid. En välskött kökskompost kan istället förvandla samma avfall till rik jordbyggande mull.


3. Minskavattenförbrukningen Tre fjärdedelar av jordens yta är täckt av vatten, men endast en procent av detta vatten kan användas. Det bästa alternativet är att vattna allt i trädgården för hand och helst med endast regnvatten. Det enklaste sättet att ta vara på regnvatten är genom att koppla en tunna till stuprännan för att ta tillvara på det som annars bara skulle gå till spillo ner i avloppet.


4. Hållbaramaterial De flesta trädgårdsprodukter använder resurser och energi vid tillverkningen som avger koldioxidutsläpp och producerar avfall. Köp helst lokalproducerade växter, sten, trä och grus. Bäst är att köpa begagnade material och redskap.


5. Biologiskmångfald Genom att locka nyttodjuren till trädgården, uppmuntras en hälsosam balans mellan predatorer och bytesdjur. Naturen själv är det ultimata bekämpningsmedlet som bör användas. Det ger naturliga predatorer som håller efter skadedjuren på egen hand.


6. Odlaätbart- minskaväxthusgasutsläpp Den mat du odlar i trädgården kräver väldigt lite energi. Till skillnad mot modern livsmedelsproduktion där man använder energi och resurser som genererar växthusgaser så behöver inte maten från trädgårdslandet oljebaserade gödningsmedel och bekämpningsmedel för att växa, den behövs inte heller förpackning, kylförvaring eller transport.


7. Välj rätt växter och lagra koldioxid

Etl sätt att minska mängden atmosfäriskt kol är att binda upp en del av det i trädgårdsjorden och i växterna. Att tillföra organiskt material till jorden gör den humusrik och mer lämpad att under långa perioder lagra kol. Alla växter absorberar koldioxid från luften och lagrar det sen i sina vävnader. Träd och buskar kan under långa perioder lagra stora mängder i de vedartade delarna av rötter, stammar och grenar.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page