top of page
  • Skribentens bildAnnica Hörnberg

7 tips för hållbar energiförbrukning!

Uppdaterat: 2 feb. 2019


Eftersom i princip all användning av energi påverkar miljön och klimatet negativt så är det mindre energiförbrukning som krävs om man vill påverka.


Här är 8 superenkla tips för att minska beroendet av fossila bränslen och maximera solenergianvändandet:

  1. Använd solrika husväggar och växthus för att kunna odla tidigare/senare grödor och även kunna odla mer värmekänsliga växter.

  2. Öka trädgårdens biologiska mångfald och låta nyttodjur hålla efter skadegörare i schack istället för att använda oljebaserade kemiska bekämpningsmedel.

  3. Använd egentillverkat gödsel av växter som vallört istället för konstgödsel. Odla gröngödsel. Dess rötter luckrar jorden och grönmassan som brukas ned i jorden på hösten ökar mullhalten som då har lättare att lagra atmosfäriskt kol.

  4. Använd trädgårdsprodukter så lite som möjligt och byt bensindrivna maskiner till laddningsbara alternativ.

  5. Byt till en leverantör av grön el.

  6. Använd laddningsbara produkter drivna av elproducerande solpaneler.

  7. Minska storleken på gräsmattan och använd en handdriven gräsklippare.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page