top of page
  • Skribentens bildAnnica Hörnberg

8 tips för minskad vattenförbrukning!
  1. Att vattna ofta och för lite åt gången leder till att växterna utvecklar ett allt för ytligt rotsystem är ett misstag som många gör. Vattnar man istället mer sällan men i större mängd kommer vattnet tillräckligt långt ner i marken för att växten ska kunna utveckla ett kraftigt och djupt rotsystem. Eftersom en stor del av vattnet vid ytan går förlorad pga. avdunstning behöver växter med ytligt rotsystem vattnas oftare än de med djupt rotsystem.

  2. Undvik att bevattna trädgården med sprinklers som orsakar mängder av vattenförlust genom avdunstning, ofta vattnas också en större yta än vad som tänkts. Sprinklers kan även bidra till svampinfektioner, ju längre och en växt förblir blöt desto mer mottaglig blir den för infektion.

  3. Genom att tillföra organiskt material till jorden ökar vätskeansamlingen och växterna kan ha tillgång till det längre.

  4. Istället för att vattna krukväxter uppifrån kan man sänka ner dem i en hink med vatten en efter en, detta spar på vatten och ser även till att växterna får tillräckligt mycket.

  5. Redan vid planeringen av trädgården kan man ytterligare spara på den kommande vattenförbrukningen genom att placera de mest torkintoleranta växterna i nersänkningar eller i områden som får vatten från sluttningar eller stuprännor när det regnar. Man kan också skydda de mest vattenkrävande växterna från blåst genom att placera torktoleranta växter i norr och väster om dem för att göra ett vindskydd.

  6. Grupperar man växter med liknande vätskekrav tillsammans kan man ge dem extra vattentillskott utan att behöva slösa vatten på icke behövande växter.

  7. Droppbevattning sker genom en slang med speciella droppmunstycken och med hjälp av en timer kan bevattning ske under en bestämd tid. Det innebär mindre vattenförlust än med vattning med sprinklers men behöver dock vanligtvis kranvattentryck för att fungera och är därför ett mindre hållbart alternativ än att vattna för hand.

  8. Det bästa alternativet är att vattna allt i trädgården för hand och helst med endast regnvatten. Det enklaste sättet att ta vara på regnvatten är genom att koppla en tunna till stuprännan för att ta tillvara på det som annars bara skulle gå till spillo ner i avloppet.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page