top of page
 • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Locka nyttodjuren till trädgården

Uppdaterat: 27 jan. 2019Enskilda trädgårdar använder tillsammans mer bekämpningsmedel per hektar än vad kommersiella jordbruk gör. De medel som används på gräsmattor och de insektsmedel som sprutas på ex. rosor läcker ut i grundvattnet där det så småningom når floder och hav och utgör en hälsorisk för fiskar och fåglar.


Naturen själv är istället det ultimata bekämpningsmedlet som bör användas. Det ger naturliga predatorer som håller efter skadedjuren på egen hand. Genom att locka nyttodjuren till trädgården, uppmuntras en hälsosam balans mellan predatorer och bytesdjur.


Fördelen med biologisk bekämpning dvs. att bekämpa skadedjur, skadeväxter och

sjukdomar med hjälp av andra djur och växter, är att det inte lämnar några giftiga rester efter sig samt att de djur/växter som bekämpas har betydligt svårare att bygga upp någon form av resistens.


Ett sätt att locka nyttiga insekter till trädgården är att planterar ett stort utbud av olika typer av växter där flertalet av dem är nektar- producerande. De flesta nyttiga insekter tycker om nektar, vissa är till och med beroende av det i en fas i deras livscykel.Exempel på trädgårdens nyttodjur och sätt att locka dem till trädgården.

 • Jordlöpare äter bl.a. snäckor, sniglar, larver och trädinsekter. Trivs i förmultnande trästockar.

 • Nyckelpigor är rovlevande både som vuxen och larv och lever på bladlöss och sköldlöss. Ha gärna vårblommande växter i trädgården då nyckelpigorna lever av pollen innan bladlössen kommer. Nyckelpigor övervintrar i under bark och lövtäcken.

 • Guldögonsländornas larver lever på mjuka insekter som ex. bladlöss, sköldlöss, bladloppor, trips, kvalster och små larver. Vuxna Guldögonsländor äter honungsdagg från bladlöss. De gillar nektar och pollenrika växter.

 • Parasitflugornas larver lever på andra insekter och deras larver. Som vuxen dras de till nektar och pollenrika blommor.

 • Parasitsteklar föder på mer än 200 arter av skadeinsekter. Du kan locka dem till trädgården genom att plantera kummin, dill, anis och klöver.

 • Lysmaskar lever sniglar, snäckor och larver. Trivs i långa gräs eller i fuktiga lövhögar. De gillar även dammar och vattendrag.

 • Trollsländlarver kan äta stora mängder mygglarver. Lockas till trädgården genom någon typ av vattenkälla med vattenväxter. Vissa larver överlever bara om vattnet är väl syresatt, till exempel i en bäck.

 • Näbbstinkflyn är rovlevande både som larv och vuxen. De lever på bladlöss, stövsländor, hoppstjärtar och andra små insekter. Lever bl.a. i höstackar, komposter och andra ställen bestående av organiskt material. Som vuxna kan de övervintra under bark och på andra skyddade platser.

 • Spindlar är viktiga i trädgården då de som generalister äter många olika sorters skadedjur. Viktigt att veta är att de även föder på nyttodjur. Är känsliga för uttorkning och gynnas av skugga och fuktighet. Kemiska bekämpningsmedel är också ett allvarligt hot mot spindeln.

 • Fåglar tar många insekter i trädgården. Exempel på nyttiga fåglar är blåmes, talgoxe och svartvit flugsnappare. Mesar äter bland annat rosenbladlöss, ett ofta stort problem i trädgården. Låt gärna växters fröställningar stå kvar över vintern för att locka fåglar till trädgården. Behöver träd och buskar för skydd, boplats och föda.

 • Igelkottar äter sniglar (dock inte mördarsnigeln), vissa larver och skalbaggar. Trivs i ris- och lövhögar.

 • Grodor, paddor och vattensalamandrar äter många olika sorters insekter och vissa små sniglar. Behöver en vattenkälla eller fuktiga ställen där de sover om dagen. Övervintrar i stenrösen eller lövhögar.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page