top of page
 • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Bokashi - matjord istället för matavfall

Uppdaterat: 17 mars 2019Matjord istället för matavfall

Jord är något de flesta av oss tar för givet, jord är något som bara finns. Men vi har faktiskt inte så mycket odlingsjord och vi kommer att behöva mycket mer i framtiden om vi ska kunna producera mat till alla. Samtidigt kastas så mycket mat. Mat som ursprungligen kommer från jorden och som tillhör jorden. För varje kilo potatis som grävs upp så försvinner matjord. På något sätt så måste det ges tillbaka.


Bokashi kompostering

Bokashi är ett enkelt sätt att återvinna matavfall och omvandla det till jord och jordförbättring helt utan kemikalier. Med hjälp av mikroorganismer omvandlas matavfallet snabbt och luktfritt till jordförbättring som direkt kan användas i rabatten och kökslandet.


Fördelarna är många

Den största fördelen med bokashi är att ingen näring går förlorad, allt går till dina växter. Inget kol går ut i luften som koldioxid eller metan utan kommer ner i jorden och gör nytta istället. Matavfallet behöver inte heller samlas in och transporteras bort av kommunen. Det sparas bränsle och pengar och utsläppen minskas. Bättre jord finns inte att köpa, då kolet binds i jorden istället för att bli koldioxid och näringsämnena finns kvar.


Det här behöver du:

 • Ett uppsamlingskärl för dagens matrester. En bunke, hink eller något liknade.

 • 2 hinkar med lufttäta lock, antingen med eller utan tappkran. Gör du bokashi i vanlig hink med lock lägger du en tidning i botten och kanske även någonstans i mitten som suger uppvätskan. Med tappkran behövs inte det.

 • Bokashiströ.

 • Något att pressa med.

Så gör du:

 • Samla några dagars matrester i uppsamlingskärlet. Finfördela så mycket som möjligt, det underlättar för mikroorganismerna att bryta ner maten snabbare.

 • När kärlet är fyllt, lägg över matavfallet i själva "bokashi-hinken". För att fermenteringsprocessen ska fungera optimalt ska det komma in så lite luft i hinken som möjligt.

 • Pressa ihop matresterna ordentlig så att alla luftfickor försvinner.

 • Strö lite bokashiströ över matresterna varje gång du lägger något i hinken. Bokashiströet gör så att matresterna fermenteras.

 • Tappa lakvattnet ungefär varannan dag om du använder hink med tappkran.

 • Använder du en vanlig hink med en tidning i botten så får du inget lakvatten. Om bokashin blir för blöt lägger du tidningspapper även i mitten av hinken.

 • Se till att locket på bokashi-hinken verkligen sluter tätt efter varje gång du fyllt på.

 • När bokashi-hinken är full låt den stå oöppnad i rumstemperatur i 2-3 veckor.

 • Det är viktigt att matresterna har fermenterats ordentligt under tiden i hinken. Det ska lukta syrligt när hinken öppnas. En färdig bokashi ska inte lukta illa eller ruttet.

 • Efter att ha stått oöppnad i minst två veckor blandas innehållet med ungefär lika stor mängd jord och grävs sen ner i marken. Syre är något som behövs för att de fermenterade matresterna ska kunna omvandlas till jord.

Den färdiga bokashin

När du har grävt ner den färdigjästa bokashin i marken ska den lämnas den orörd i 2-4 veckor. Det är viktigt att den får vara orörd och utan mer syretillförsel. Jorden tar lättare till sig näringen om hela processen får arbeta ifred .

Bokashin har surt ph-värde när den grävs ner och därför är det viktigt att vänta ytterligare några veckor med att plantera på platsen tills ph-värdet blivit normalt.


Lakvattnet kan också användas

Lakvattnet från bokashin går bra att späda med kran- eller regnvatten för att sen användas som växtnäring. Viktigt är att det späds, annars blir vatten alldeles för koncentrerat och bränner sönder plantornas rötter. Späd så mycket som 1 på 100. Lakvatten går bra att spara i kylskåp och behöver du inte allt lakvatten så går det jättebra att hälla ut det vasken och det fungerar som en naturlig propplösare på köpet. Det är mikroberna som bryter ner det som eventuellt kan göra stopp. Istället för alla kemiska produkter som ofta används i samma syfte är det en fantastiskt bra bonus!


Bokashi på sommaren men även på vintern

På sommaren är bokashi väldigt enkelt, jorden är varm och så snart en hink med bokashi är fylld kan den grävas ner i marken. På vintern i Sverige är det naturligtvis svårt att få ner bokashin i jorden. Lösningen är att först förvara de fyllda bokashi-hinkarna ett par veckor inomhus och sen kan de förvaras utomhus resten av vintern, mikroberna överlever kylan och processen startar om igen på våren.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page