top of page
 • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Checklista för en hållbar trädgård

Uppdaterat: 24 jan. 2019 • Köp lokalproducerat: växter, sten, trä och grus.

 • Välj natursten istället för betong.

 • Återanvänd betongplattor.

 • Köp begagnade material och redskap.

 • Tillverka egna krukor och brätten av återvunnet material.

 • Köp barrotade växter så långt det går.

 • Föröka växter på egen hand genom delning, sticklingar och frösådd.

 • Byt plantor och fröer med andra odlare.

 • Odla växter som gynnar biologisk mångfald.

 • Spara ris och stubbar för biologiska mångfald.

 • Anlägg en damm för att gynna biologiska mångfald.

 • Använd naturgödsel istället för mineralgödsel (NPK), som kräver mycket energi att tillverka och transportera.

 • Undvik att elda trädgårdsavfall lämna hellre på en återvinningscentral som gör biokol eller kompostjord.

 • Kompostera och täckodla.

 • Använd biokol i odlingar och rabatter, så är du med och binder koldioxid i marken.

 • Odla egna ekologiska grönsaker istället för att köpa besprutade och långväga transporterade.

 • Använd eldrivna trädgårdsmaskiner eller manuella verktyg.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page