top of page
 • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Enkel skiss på en hållbar radhusträdgård

Så här skulle en liten hållbar trädgård tillhörande ett radhus kunna se ut. Ytan som bara är 50 kvm (5 x 10 meter) är en reell möjlighet för många. Detta är ingen detaljerad planritning, utan bara en enkel skiss på hur det med relativt enkla medel går att tillämpa de mest grundläggande faktorerna för en hållbar trädgård.


 1. Växthus eller inglasad veranda.

 2. Tunnor för uppsamling av regnvatten.

 3. Örtodling bekvämt nära ingången.

 4. Återvunnen marksten till golvet i växthuset samt till alla gångar.

 5. Damm med syresättande växter.

 6. Yta av återvunnen träflis eller annan marktäckare.

 7. Habitat av staplade vedträd.

 8. Fruktträd spaljerade mot staketet.

 9. Träd för skugga och som habitat.

 10. Uteplats av obehandlat trä eller annat hållbart material.

 11. Upphöjd odlingsbar yta.

 12. Mindre gräsyta för lek och avkoppling.

 13. Redskapsbod med grönt tak och solcellspanel

 14. Kompostbehållare i trä.

 15. Stort utbud av nektar och pollenrika växter.För att trädgården ska vara resurseffektiv så finns det ett växthus eller en inglasad veranda som värms upp av solenergi. Ett växthus kan tyckas vara en stor investering men växthuset kan även användas som en skyddad uteplats och förlänger odlingssäsongen med flera månader. Kanske har man också redan en veranda som kan göras om något med ex. gamla fönster. Man undviker på det här sättet eventuell tidigare behov av infravärmare.


För att minska vattenförbrukningen finns det flera tunnor av återvunnet material för uppsamling och lagring av regnvatten och på taket till redskapsboden finns solcellspaneler för lagring av energi till eventuellt behov av belysning i trädgården. Inga bekämpningsmedel används och inte heller bensindrivna verktyg, den lilla ytan av gräs är tillräckligt liten att, utan större ansträngning, kunna klippas med en handdriven gräsklippare.


I trädgården tillämpas också kretsloppstänkande och därför bör så mycket som möjligt av materialet i trädgården vara återvunnet och helst gå att återvinna igen. Som ex. markstenen, växthustes fönster, kompostbehållaren, trästaketet, de upphöjda odlingsbäddarna, vatten- tunnorna, trädgårdsmöbler osv. För återvinning av trädgårdsavfallet och få eget jordförbättringsmaterial finns en naturligtvis även en kompost.


För att öka den biologiska mångfalden och också möjligheten till biologisk bekämpning finns det i trädgården flera olika habitat som; planterade träd och buskar som ger boplats, skydd och föda, en ”konstgjord” damm med syresättande växter, en vedhög i närheten av dammen som ger skydd och hem, en djurvänlig kompost som är öppen i botten samt ett stort utbud av pollen och nektarrika växter.


Trädgården är också planerad så att rätt växt finns planterad på rätt plats dvs; växterna är valda utefter de förhållanden som råder naturligt på platsen som; torka, fukt, sol, skugga osv. Möjlighet till odling av ätbara grödor finns på fler ställen samt en örtodling på bekvämt avstånd nära huset. Naturligtvis finns i trädgården även platser för social samvaro, lek och avkoppling.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page