top of page
  • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Exempel på hållbara material

Det ultimata är att materialet är återanvänt redan från början för att sedan kunna återanvändas eller återvinnas till något annat användbart senare. Viktigt är att fundera kring om och hur materialet kan återanvändas vid slutet av dess livscykel.Trä är ett potentiellt långlivat material som binder atmosfäriskt kol som friges först när träet ruttnar eller bränns. Lövträd som ex. ek, kräver ingen bevarande behandling och håller för utomhusbruk i många år. Barrträd, som ex. tall, används i stor utsträckning för att göra trädgårdsprodukter och är vanligtvis kemiskt impregnerat för att öka livslängden.


I en hållbar trädgård ska man försöka använda i första hand hårda träslag, om mjuka träslag är det enda alternativet, bör helst obehandlat trä användas eller behandlat med miljövänliga medel.

Återvunnen plast

Återvunnet material från plastpåsar, plastfolie och flaskor av högdensitetspolyeten (HDPE) är hållbart, ruttnar inte, behöver ingen konserverande behandling, är extremt långlivat och kan återvinnas om och om igen. Även om ett energiintensivt material har används från början så är den energi som krävs för återvinningsprocessen mindre än vad som krävdes för att göra de ursprungliga produkterna.


Kalkbruk

Kalkbruk är ett svagare alternativ till cement men är ett mer miljövänligt material, det behöver mindre energi för att tillverkas vilket ger lägre koldioxidutsläpp och det absorberar dessutom koldioxid när det härdar. Cement kräver en hög mängd energi vid tillverkningsprocessen och ansvarar för upp till 10 % av de globala koldioxidutsläppen.Återbruk

Ett tillvägagångssätt att få hållbart material till trädgården är att söka efter material på annonsplatser för gratismaterial (som t.ex. Bortskänkes.se). Dessa ställen hjälper människor att skänka sådant de inte längre behöver och även söka efter saker de själv vill ha. Inget säljs utan ges bort. Detta är ett mycket effektivt sätt att hitta olika hållbara material och även ett sätt att själv kunna bidra till en bättre planet genom att spara på energi och de naturtillgångar som annars skulle krävts om nya material använts.


Ett sätt att utvärdera hållbarheten i en produkt att titta på den energi och resurser som använts under dess livstid. På engelska förkortat till EROEI (Emodied energy, energy Returned On Enegy Invested). I vissa fall beräknas då den totala energi- förbrukningen över produktens hela livscykel, då inkluderas all energi som använts från utvinning av råvara till slutet av produktens livslängd (från vagga till grav). Ibland används dock ett annat sätt att beräkna den totala energiförbrukningen och då inkluderas all energi som konsumeras upp till ankomsten till byggplatsen (vagga till plats). Det kan vara av vikt att förstå skillnaden och att vara medveten om att man kanske inte pratar om samma sak när en produkts hållbarhet diskuteras .

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page