top of page
 • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Gröna tak är inte bara vackra

Uppdaterat: 8 feb. 2019

Gröna tak är ett samlingsbegrepp som oftast används för att beskriva tak med levande växtlighet. Det avser allt ifrån ett tunt lager med sedumväxter på taket till tjockare växtbäddar med buskar och träd.Växter på tak har använts långt bak i mänsklighetens historia och i Norden har torvtak funnits länge i traditionell skandinavisk bebyggelse. Förutom att gröna tak är så otroligt vackra så har de många andra fördelar och väldigt få nackdelar.


Gröna ger oss inte bara ökad livskvalitet utan hjälper också till att återskapa miljön som vi alla lever i. De tar till vara nederbörd, renar och kyler luften samt återskapar ett naturligt ekosystem. Ett grönt tak absorberar upp till 99 % av nederbörden och tillvaratar näst intill allt regnvatten beroende på klimat och årstid. Gröna tak isolerar bra och minskar kostnader för uppvärmning under vintern och nedkylning under sommaren.


Växter som passar bäst i vårt klimat är:

 • olika sedumarter

 • mossa

 • blåklint

 • vallmo

 • gräslök

 • blåeld

 • kungsmynta

 • smultron


Fördelarna med Gröna tak är många:

 • ger renare luft

 • är vackra

 • är hållbara tak

 • är miljövänliga

 • löser många gånger problematiken med dagvatten

 • ökar den biologiska mångfalden

 • höjer livslängden på taket och därmed fastigheten genom att skydda takytan

 • har ljuddämpande effekt i storstäderna

 • ger förbättrad avrinning av regnvatten från taken

 • fångar upp skadliga partiklar i luften

 • minskar klimatpåverkan

 • förbättrar stadsklimat

 • fungerar energisparande för fastigheten


Nackdelarna med gröna tak

Ett grönt tak kräver en viss skötsel, men oftast inte mer än att man klarar det själv. Det är olika mycket arbete beroende på vilket typ av tak man har. Ett sedumtak som är vanligast på mindre ytor kräver ans och gödsling en till två gånger om året. Bevattning krävs bara vid extrem värme under lång tid. Utöver det finns det väldigt få nackdelar med gröna tak.
Mer detaljerad fakta om gröna tak finns att läsa i Vinovas Gröna tak-handbok:


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page