top of page
  • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Hållbar trädgård = en klimatvänlig trädgård

Det som sker med klimatet på vår jord påverkar varje levande varelse. Ansamlingen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären beror på mänskliga aktiviteter, framför allt förbränningen av fossila bränslen, kol, olja och naturgas. Denna förorening fungerar som ett isolerande hölje som stänger inne solenergin runt omkring jorden vilket resulterar i den globala uppvärmningen. Detta påverkar i sin tur klimatet och orsakar störningar av vädermönster världen över.


Varmare somrar, blötare och mildare vintrar, torka och allt fler översvämningar är väderfenomen som vi kommer att behöva anpassa oss till i framtiden. Vi kan dock göra mer än att bara anpassa oss. Vi kan göra val som inte bidrar till ökade klimatförändringar och val som kanske till och med kan sakta ner takten.


Oftast tänker man på trädgårdsarbete som en miljövänlig aktivitet och även om det har många positiva fördelar så får man inte glömma de negativa effekter som också är inblandade. Men alla kan, oavsett storlek på trädgården, skapa en mer hållbar trädgård.


Minska på energiförbrukningen

Bensindrivna trädgårdsmaskiner kräver energi och skapar föroreningar. De mest miljövänliga drivs av förnybar el eller av enkel handkraft. Gödningsmedel och bekämpningsmedel använder energi vid produktion, förpackning och transport. Ogräsmedel genererar fler koldioxidutsläpp än något annat bekämpningsmedel. 

Kompostera mera

När organiskt avfall deponeras och sedan ruttnar frisläpps metan som är en värmealstrande växthusgas 20 gånger mer kraftfull än koldioxid. En välskött kökskompost kan istället förvandla samma avfall till rik jordbyggande mull.
 


Konsumera mindre

Trädgårdsskötsel är en global industri beroende av att hela tiden uppmuntra till mer konsumtion av massproducerade föremål. Att ständigt skapa nya moden och trender är ett sätt på vilket konsumtionen av trädgårdsprodukter upprätthålls. De flesta trädgårdsprodukter använder resurser och energi vid tillverkningen som avger koldioxidutsläpp och producerar avfall. 

Odla ätbart - minska växthusgasutsläpp

Den mat du odlar i trädgården kräver väldigt lite energi. Till skillnad mot modern livsmedelsproduktion där man använder energi och resurser som genererar växthusgaser så behöver inte maten från trädgårdslandet oljebaserade gödningsmedel och bekämpningsmedel för att växa, den behövs inte heller förpackning, kylförvaring eller transport.
 

Lagra koldioxid (med dina växter)

Ett sätt att minska mängden atmosfäriskt kol är att binda upp en del av det i trädgårdsjorden och i växterna. Att tillföra organiskt material till jorden gör den humusrik och mer lämpad att under långa perioder lagra kol. Alla växter absorberar koldioxid från luften och lagrar det sen i sina vävnader. Träd och buskar kan under långa perioder lagra stora mängder i de vedartade delarna av rötter, stammar och grenar.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page