top of page
 • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Viken av materialet i trädgården

Uppdaterat: 27 jan. 2019

När man skapar en ny trädgård eller gör om en befintlig behövs det alltid olika typer av material. Var dessa material kommer ifrån och den mängd energi som krävdes för att göra dem har stor betydelse för en hållbar utveckling.Den största negativa påverkan på en hållbar utvecklig uppstår när en helt ny trädgård skapas från grunden med nya material. Över tiden kan dock en trädgård, speciellt en ekologisk, ge miljömässiga fördelar och på så sätt minska sin ursprungliga negativa påverkan.


Många material till trädgården är produkter av en global trädgårdsindustri som ofta har en betydande negativ inverkan på en hållbar utveckling som t.ex:

 • Transporter över långa avstånd använder oljebränslen vilka avger koldioxid. Avgaserna orsakar även skadliga föroreningar vilket påverkar människors hälsa negativt.

 • Illegalt importerade tropiska träslag från regnskogsavverkning världen över påverkar negativt jordens klimat och förstör den biologiska mångfalden.

 • Utvinningen av tex. sten och andra icke förnybara råvaror förstör oersättliga livsmiljöer.

 • Bearbetning och tillverkning kräver energi som kommer av förbränningen av icke förnybara fossila bränslen, vilket skapar både föroreningar och avfall.

Att skapa en ny trädgård med hållbara material bidrar till att minimera de negativa effekterna redan från början.

Ett hållbart material bör inneha en eller flera av följande egenskaper:

 • Vara återvunnet och gärna kunna återanvändas igen eller vara biologiskt nedbrytbara vid slutet av dess livscykel.

 • Tillverkat av förnybara och naturliga lokala råvaror som trä eller avfallsmaterial som kan återvinnas.

 • Inte ansvarig för förstörelse av landskap eller samhällen i andra delar av världen.

 • Inte ansvarig för skadliga föroreningar vid tillverkningen

 • Anskaffade så lokalt som möjligt, helst gratis och med minimal transport.

 • Slitstarka och långlivade, behöver liten eller ingen behandling eller underhåll.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page