top of page
 • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Hjälp våra pollinerare!

Bin, fjärilar och andra insekter är avgörande för oss människor och vår odling men dagens urbana välskötta trädgårdar är inte speciellt välkomnande för insekter. I och med att vi klipper, rensar och städar försvinner många av de naturliga miljöer som insekterna trivs i.

Det finns flera saker du kan göra i din egen trädgård eller på balkongen för att hjälpa insekterna att frodas genom att bevara eller skapa livsmiljöer.Gör en vattenstation

Bin pollinerar dagligen tusentals blommor när de flyger mellan växterna. Problemet för bin och andra mindre insekter är att tillgången till vatten ofta inte är så säker. Det måste vara grunt så de inte drunknar och stilla så de inte sveps med. En bivattnare skapar en plats för våra pollinerarare att släcka törsten innan de fortsätter med sitt jobb. 1. Ta en lite djupare tallrik, form eller plåt och fyll den med vatten och små stenar. Stenen ger bina och andra törstiga insekter någonstans att landa så att de inte riskerar att drunkna när de dricker.

 2. Placera på lämplig plats, gärna i närheten av blommor och grönska där bin brukar trivas.


 


Bygg ett insektshotell

Ett insektshotell kan bli boplats för många värdefulla insekter. Man delar ofta in hotellet i olika rum med kottar, träpinnar med borrade hål, och bamburör för att locka till sig olika slags gäster. Märker du att ett rum inte är så välbesökt kan du bara byta ut inredningen.


Du behöver en låda och sedan använder du det som finns i naturen. Är lådan tillräckligt stor delar du in den i flera mindre utrymmen. Kottar, grenar, bambupinnar, halm eller liknande är några exempel på inredning.


eller


Du kan även binda ihop bamburör eller gamla ihåliga blomstjälkar i en bunt. Många insekter trivs i rörformade hål och genom att variera storleken på hålen kan man få många olika besökare. Från en centimeter ned till en millimeter, så det är bara att gå lös med borrmaskinen i olika träbitar eller leta bland gamla blomstänglar i trädgården.


Placera insektshotellet:

 • mot öst så att det får morgonsol men inte direkt solsken hela dagen.

 • med ett tak över som ger skydd mot regn men öppet framför.

 • en till två meter upp, mycket av växtlighet insekterna söker sig till finns på den höjden.

 • stadigt och det ska inte svaja i vinden.

 • nära pollenrika planteringar.

 • Flytta inte på insektshotellet, insekter kan ha svårt att hitta till sitt nya hem. 

Bygg ett humlebo

Humlor bygger ofta bo nere i marken, gärna i gamla sork- och musgångar/bon. Finns det inga sånt i trädgården kan du bygga ett bo till dem istället.

 1. Tag en blomkruka av lera, ca 15 cm bred. Se till att det finns ett hål i botten av krukan.

 2. Gräv ett hål i marken så djupt att krukan kommer i jämnhöjd med marken. Det är bra om platsen är solig och varm men skyddad.

 3. Fyll krukan till hälften med bomaterial. Tex gammalt gräsklipp, torrt gräs eller spån.

 4. Ställ ner krukan upp och ner i hålet, så att det lilla hålet i botten på krukan är i jämnhöjd med marken. Packa jord omkring och lägg gärna några stenar eller annat material runt hålet så det liknar ett naturligt sork- eller mushål.


 


Behåll nässlorna

Nässlornas blad är mat för larverna till många fjärilar, spinnare och flyn, inte bara nässelfjärilen som är en av de första fjärilarna som syns på våren. Nässlor trivs soligt och i välgödslad jord. Låt dem få breda ut sig i en vild hörna i trädgården. Om du inte vill att de ska breda ut sig plantera dem i en stor kruka.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page