top of page
  • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Varför minska vattenförbrukningen?

Uppdaterat: 27 jan. 2019

Tre fjärdedelar av jordens yta är täckt av vatten, men endast en procent av detta vatten kan användas.

De återstående 99 procenten är antingen havsvatten eller polarisar. Jordens befolkning och även urbaniseringen av denna ökar, vilket leder till att efterfrågan på rent dricksvatten också ökar. För att få rent vatten till våra hem måste det tas ur vår omgivning vilket kan leda till negativa miljöeffekter.

  • De enorma mängder vatten som behövs till ett samhälle måste först saneras i stora reningsverk för att sedan lagras, detta kan i vissa fall leda till förstöring av hela ekosystem.

  • Utvinningen av färskvatten från floder och sjöar kan medföra negativ inverkan på akvatiska system.

  • Att ta vatten från underjordiska källor kan leda till sänkt grundvattennivå och förstörandet av annars bördig mark.

En av de viktigaste aspekterna i en hållbar trädgård är att skapa en självgående trädgård med minimal påverkan på omvärlden.

Människans förbrukning av vatten ökar hela tiden och då även den mängd som används i trädgården.Uppskattningsvis går minst hälften av det vatten som används i våra trädgårdar till spillo genom övervattning och avdunstning. Processen att bevattna trädgårdar har blivit enklare och mer automatiserade och därför har också övervattning världen över ökat betydligt. En enkel sak som större förståelse för hur vattning fungerar kan göra stor skillnad för hur vi använder vattnet som resurs i våra trädgårdar.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page