top of page
  • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Varför kompostera

Uppdaterat: 27 jan. 2019

Att omvandla tillgängliga och värdefulla resurser som vi normalt ser som avfall till kompost är något som har fördelar både för trädgården och för vår omgivning.


Genom att göra en egen kompost bidrar man både till att minska på deponering och på utsläppen av växthusgaser samtidigt som man får jordförbättringsmaterial som gynnar markens biologiska mångfald och bidrar till friskare växter.

Vid transporter av trädgårds- och köksavfall behövs det bränsle antingen avfallet ska till deponi eller till förbränning. Brasor och uppeldningen av trädgårdsavfall kan orsaka utsläpp av cancerframkallande kemikalier. Sophanterings- och återvinnings- metoder förbättras ständigt men fortfarande skickas stora mängder trädgårds- och köksavfall till deponering. När detta en gång levande material begravs börjar det ruttna av syrebristen vilket resulterar i producerandet av metan, som är en växthusgas bidragande till den globala uppvärmningen.


En bra jord och att kompostera är viktiga delar i den hållbara trädgården.

Att tillföra komposterat organiskt material till jorden regelbundet är det bästa sättet att jordförbättra. Den rika jorden bidrar då till bättre odling då växterna blir friskare och mer motståndskraftiga mot skadedjur eller sjukdomar. Kompostförbättrad jord har också lättare att lagra atmosfäriskt kol vilket bidrar till att minska bildandet av växthusgasen koldioxid, som är huvudansvarig för att orsaka klimatförändringar. Vid en egen trädgårdskompost produceras heller inga utsläpp och det krävs inget bränsle till transport

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page