top of page
  • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Trädgårdens fjärilarAntalet dagfjärilar har minskat kraftigt de senaste decennierna, vilket mycket beror på kemikalieanvändning inom jord- och skogsbruket. Du kan bryta trenden genom att göra några enkla förändringar i din trädgård.


Värdväxter både till fjärilens larver och de vuxna fjärilarna

Om du vill att fjärilar ska trivas i din trädgård kan du börja med att skaffa värdväxter både till fjärilens larver och nektarrika blommor till de "vuxna" fjärilarna. Med värdväxter menas växter som är nödvändiga för fjärilarnas reproduktion. Brännässlor är viktiga värdväxter åt några av våra vanligaste dagfjärilar, nämligen amiral, nässelfjäril, påfågelöga och vinbärsfuks.


Buskar, blommor, värme och lä

Syrénbuddleja (Buddleia davidii) drar till sig fjärilar under större delen av sommaren. Fjärilar tycker om värme och lä. Med häckar, staket, byggnader och vallar skapas vindskydd. Plantera en skyddande häck av hagtorn, syrén, slån, schersmin, hassel eller alm.


Vanligaste övervintrande

De vanligaste övervintrande dagfjärilarna hos oss är nässelfjäril (Aglais urticae), påfågelöga (Inachis io), citronfjäril (Gonepteryx rhamni), sorgmantel (Nymphalis antiopa) och vinbärsfuks (Polygonia c-album).

0 kommentarer
bottom of page